zelengora

Аранжмани за 2017 година

На оваа страница можите да ги видите аранжманите понудени од страна на рафтинг центарот ТРИ ВОДЕНИЦИ. Покрај понудата што е направивме за вас, имате молжност да си создадете свој пакет според вашето време и буџет.

Се гледаме!